За да осигурим възможност на хората ефективно, точно и сигурно да изпълняват свързани със зрението задачи, трябва да бъде предвидено съответно и подходящо осветление. То може да се постигне с дневна светлина, изкуствено осветление или комбинация от двете. За много работни места видът и продължителността на работната дейност определят необходимата степен на зрителни условия или зрителен комфорт.

Осветлението трябва да отговаря не само на яркост, но и на цветна температура, която е различна за различните типове помещения, а също зависи и от времето на денонощието. В тоя аспект е разположението на светлинните източници, наличието на мигане, светлинният спектър влияе и върху уморяемостта, наличието на бликове, отражения, заслепяване, засенчване – това са негативизиращи фактори за изпълнителите по време на работа. Влияят на напрежението на очите, самочувствието и виталността.

Осветеността се измерва в луксове – лумени на квадратен метър, естествено измервана на плоска повърхност.

 • За офис с общи функции и използване на компютри – 200-300 лукса/кв.м
 • За офис, в който има графични дейности – 500 лк/кв.м
 • В офис с голяма площ и свободна планировка – 400 лк/кв.м
 • Зали за преговори и конференции – 200 лк/кв.м
 • За стълбища -50-100 лк/кв.м

Ако работният участък не е достатъчно осветен, това пречи на трудовия процес. Работникът бързо се уморява. Недостигът на светлина влошава постепенно зрението. Прекалено ниската степен на осветяване предизвиква неосъзнато чувство на тревога, сънливост, апатия. Забавят се реакциите, даже обменните процеси в организма също. Вредно е и прекаленото осветяване. Ярката и заслепяваща светлина също понижава работоспособността и предизвиква пренапрежение, както и повишена раздразнителност.

Какви да са светлинните източници на работното място?

Светлината е важен компонент от комфортния живот на човек. И тъй като по-голямата част от нея прекарваме на работа, трябва да се обърне нужното внимание на светлината в офисите. Научно е доказано, че лошото осветление има отрицателен ефект върху качеството на работата на персонала. В резултат на това човек се изморява много по-бързо, работоспособността намалява, производителността на труда също пада – собственикът носи загуби.

Лампите с нажежаеми жички произвеждат по-физиологична светлина, но те пък отпаднаха от употреба, защото повече харчат. Заменени са от луминисцентни енергоспестяващи лампи. При тях пък има повишен коефициент на пулсации, който е в разрез с някои норми. Най-актуалният вариант за осветление са LED източници, светодиоди. При тях коефициентът на пулсации не превишава 5% и не се мени по време на експлоатация. Между 2 и 8 пъти са намалява енергоемкостта, а времето на ползване е между 5 и 30 пъти повече.

Естествено осветление от прозорците

Колкото по-високо са разположени прозорците, толкова по-равномерна ще е осветеността и толкова по-далече могат да бъдат разположени точките, съответстващи за ползване при средна хоризонтална осветеност на помещението. В тоя случай по-ефективно може да се използва и дълбочината на помещението за работни цели. Най-благоприятна е светлината, която пада под ъгъл не по-малък от 20 градуса към работната повърхност. При светлина, падаща под по-малък ъгъл, се образуват пречещи дълги сенки. В работни помещения с естествено осветяване не се препоръчват завеси, жалузи и други приспособления, ограничаващи естествения поток на светлина. Естествената светлина влияе положително върху човешкия организъм, за това колкото по-големи са прозорците в работното помещение, толкова по-добре за човешкото здраве.

Най-важните светотехнически белези за добро осветление са следните:

 • разпределението на светлинната яркост;
 • интензивността на осветлението;
 • ограничаване на заслепяването;
 • посоката на светлината;
 • цветът на светлината и цветовото възпроизвеждане;
 • дневната светлина.

Разпределение на светллината яркост

Разпределението на светлинната яркост в зрителното поле определя времето за адаптиране, което влияе върху зрителната ефективност.

С нарастването на адаптационната яркост се повишават:

 • остротата на зрението (остротата на способността за виждане);
 • чувствителността към контраста (отличаване на малки разлики в яркостите);
 • дееспособността на очната функция (акомодация, приспособяване), конвергенция (сходимост), промяна на зениците, движения на окото и др.

Разпределението на светлинната яркост влияе върху зрителния комфорт. По тази причина трябва да се избягва следното:

 • прекалено високи светлинни яркости, които могат да предизвикат умора на окото, поради непрекъсната преадаптация;
 • прекалено ниски светлинни яркости, които създават неатрактивно и непривлекателно работно място.

Яркостите на всички повърхности са особено важни. Те зависят от коефициента на отражение на повърхността и от интензивността на осветлението върху същата повърхност. За основните повърхности на едно помещение се препоръчват следните коефициенти на отражение:

 • тавани 0,6 – 0,9;
 • стени 0,3 – 0,8;
 • подове/работни площи 0,2 – 0,5.