Техническа спецификация

Какво е техническа спецификация?

Договорните отношения на страните не приключват с изготвянето и подписването на основния договор. В някои случаи напълно и обективно е невъзможно да се изразят всички тънкости и нюанси на предстоящата транзакция в един документ. В такива ситуации законите на страната ни позволяват изготвянето на допълнителни документи.

Ако разглеждаме договора като основен документ, тогава допълнителни документи към него ще бъдат анексите, които са неразделна част от документацията по една сделка. Едно от тези приложения може да бъде вид техническа документация. Прочети още

Измерване на шум в жилищни сгради

Какво е шум в жилищни и обществени зони?

Шумът е комбинация от звуци с различна сила и честота. Под шум се разбира всеки неприятен, нежелан звук или съвкупност от звуци, които нарушават тишината, имат дразнещ или патологичен ефект върху човешкото тяло. Прочети още

Шум в работна среда

Какво е шум в работна среда?

Въздействието на шума върху човешкото тяло и средствата за минимизирането му на работното място са обект на разпоредбите и законите за защита на здравето на работещите във вредни и опасни за здравето условия на шум.

Шумът е хаотична комбинация от различни по сила и честота звуци, които могат да въздействат на тялото. Източник на шум е всеки процес, който причинява локална промяна в налягането или механични трептения на твърда, течна или газообразна среда. Прочети още

Импеданс на контура „фаза – защитен проводник”

Какво е контур „фаза – защитен проводник”?

Ако свържете фазовия проводник L и нулевия работен проводник N или защитния проводник PE, тогава се образува верига, наречена цикъл фаза-нула.

Този контур се състои от електрическа верига на трансформатор, фазов проводник L и неутрален проводник N, или електрическа верига на трансформатор, фазов проводник L и защитен проводник PE.

Прочети още

Въвеждане в експлоатация

Какво е въвеждане в експлоатация?

Въвеждането в експлоатация е процедура, която трябва да бъде завършена преди началото на експлоатацията на която и да е сграда. Именно тази документация дава на собственика право да свързва комуникациите: електричество, вода, отопление и канализация. Недвижими имоти, които не са въведени в експлоатация, не могат да бъдат регистрирани като право на собственост: такива жилища не могат да се продават, даряват, наследяват, използват като обезпечение по заем и др.

Прочети още