Работата е необходима за нашето оцеляване. Но ако работният климат на нашата работа не е адекватен, има негативно влияние в живота ни, на нашите колеги и на компанията. Така че, без добра среда, ние оставяме с дискомфорт у дома и не развиваме добре работата си, което създава проблеми за нас и за нашата околна среда. Средата, в която развиваме работата си в ежедневието, е от основно значение. Следователно тя трябва да бъде един от най-важните аспекти за една компания. Успехът на това зависи от Вашата грижа.

Работната среда е концепция за човешки ресурси. Състои се от среда, която се генерира в работна среда. За тази цел се вземат предвид политиката за персонала и техниките за оценка. Сега тя се състои в осъзнаване на чувствата, възприятията, мислите, емоциите и поведението, които работниците имат пред средата, която съществува на работното място. след това, ключът е да се знае каква е работната среда.

Например, има места на работа, които при влизането ни се чувстват плътни, изтощителни и като че ли имаме кръст отгоре, който ни кара да мислим, не мога да направя повече с работата си! След това отделът по човешките ресурси трябва да внимава да даде решение на този проблем. така, Чрез насърчаване на по-благоприятна среда, компанията ще се подобри.

Работният климат се състои от:

 • Физическа среда: става въпрос за пространство. Това са съоръжения, температура, замърсяване и др;
 • Социална среда: включва всичко, свързано с връзката между хората, като комуникация или партньорство и т.н.;
 • Структурни характеристики: става въпрос за размера на организацията, какъв е стилът на посоката, нейната формална структура, наред с други;
 • Лични характеристики: са уменията и нагласите, мотивацията и очакванията на служителите към компанията и тяхната работа;
 • Организационно поведение. Състои се от: производителност, оборот, отсъствия, удовлетворение от работата, стрес на служителите и др.

Как да подобрим работния климат?

Изглежда просто да накараме служителите да се чувстват комфортно в компанията и че всичко тече, но това е наистина сложна задача. Ето защо е важно да има добра работна среда, да наблюдаваме как да я подобрим:

 • Работното място. Работното място трябва да отразява хармонията и трябва да е подходящо за изпълняваната работа. Ако инструментите не са адекватни и персоналът се чувства неудобно, ще има повече недоволство. И за по-голямо недоволство, по-ниска производителност. Ето защо е важно да се проектира добро пространство за работа.
 • Връзката на персонала. Отношенията, които човекът има с колегите и шефовете, го карат да се чувства, мисли и да се държи по определен начин, ако са твърди и подходящи, ще бъде по-добре за компанията. Човекът, който отговаря за човешките ресурси, трябва да внимава за това какви са тези взаимоотношения и да използва стратегии за насърчаване на добра междуличностна среда.
 • Организационна и корпоративна култура. Става дума за съгласуваност между множеството възприятия, чувства, нагласи, навици, вярвания, ценности и поведение в рамките на и между групите на организацията.
 • Признаване. Наградите насърчават поведението на някои хора в компанията. Става дума за положително укрепване, когато хората са работили добре, за да се чувстват по-мотивирани.
  Работа в екип. Когато проблемите се решават като екип, има усещане за единство, така че хората да се чувстват подкрепени и да виждат различни гледни точки. Това допринася за по-добра околна среда, защото всеки се чувства част.
 • Развитие. Става дума винаги за това как да се подобри производителността. За да направите това, обучението е важно и ще изгради умения, които ще развият чувство за принадлежност и по-голяма производителност за компанията..
 • Мислете отвъд работата. Когато служителите имат пространство да работят в други области на живота си, те се чувстват по-добре и работят по-ефективно. Ето защо е важно да се насърчава баланс между личния живот и трудовия живот на служителите. Това означава, че не всичко е работа.

По-добрата производителност на работното място може да се постигне без за целта да се жертва нито свободното време, нито сънят. Πpoфecиoнaлнитe и личнитe взaимooтнoшeния нe бивa дa ce изпoлзвaт ĸaтo взaимoзaмeняeми дyмичĸи. Фpaзaтa „тoвa e пpocтo бизнec” и/или „нe гo пpиeмaй личнo, тaĸa e в бизнeca” ни cлyжи ĸaтo пpeĸpaceн пpимep, дoĸaзвaщ нeoбxoдимocттa oт paзгpaничaвaнeтo им.