udostoverenie

Удостоверение за вписване в публичен регистър, идентификационен № 00557

Защо е задължителен енергиен сертификат?

За нови сгради с разгъната застроена площ (РЗП) над 50 кв. метра, енергийният сертификат е задължителен документ, който се изисква при пускането на сградата в употреба, съгласно Акт 16.

Как протича процедурата по издаване?

Нашият специализиран екип от професионалисти използва предоставените от клиента документи за провеждане на задълбочен анализ и прецизни изчисления, с цел да определи енергийната ефективност на сградата. Този процес включва оценка на различни аспекти на сградата, като изолация, системи за отопление и охлаждане, и използваните материали, което ни позволява да класифицираме сградата в съответен енергиен клас. Веднъж установен, този клас се отразява в официалния енергиен сертификат, който се издава с уникален регистрационен номер. Този сертификат е валиден за период до 10 години от датата на неговото издаване, осигурявайки ценна информация за енергийната ефективност на сградата на собственици и потенциални инвеститори.

Какви документи са нужни за получаване на енергиен сертификат?

  • Части от инвестиционния проект, включително: архитектурна част, оценка на енергийната ефективност,системи за отопление, вентилация и климатизация;
  • Отчет за съответствие на инвестиционния проект с изискванията за енергийна ефективност;
  • Снимка на фасадата на сградата;
  • Кадастрален номер или УПИ, и административен адрес;
  • Допълнителни технически детайли: източници на енергия, външна дограма и врати, топлоизолационни материали, ако са различни от първоначално проектираните.

Колко време отнема изработката на сертификата?

Процесът на подготовка и издаване на енергиен сертификат обикновено се извършва в рамките на 2 до 5 работни дни, след като получим всички задължителни документи от вас. Този времеви период включва детайлен преглед на предоставените материали, извършване на необходимите изчисления и анализи, както и финалното оформяне и издаване на сертификата. Нашата цел е да осигурим бърза и ефективна обработка на вашите документи, като същевременно поддържаме висок стандарт на качество и точност в издадените сертификати.

В кой географски район предоставяме нашите услуги?

Нашите услуги са налични за клиенти от всички региони на страната, като обхващаме всеки град и по-малко населено място. Без значение къде се намира вашият обект, нашият екип е готов да ви предостави нужната подкрепа и професионално обслужване. Ние гарантираме еднакво високо ниво на качество и отговорност при извършване на услугите, стремейки се да отговорим на специфичните нужди и изисквания на всеки клиент, независимо от тяхната локация.

Има ли разлика в изискванията, ако сградата има различни по предназначение части?

Ако една част от сградата заема над 25% от общата РЗП, може да се наложи издаването на допълнителен сертификат за тази част.