Техническа спецификация

Какво е техническа спецификация?

Договорните отношения на страните не приключват с изготвянето и подписването на основния договор. В някои случаи напълно и обективно е невъзможно да се изразят всички тънкости и нюанси на предстоящата транзакция в един документ. В такива ситуации законите на страната ни позволяват изготвянето на допълнителни документи.

Ако разглеждаме договора като основен документ, тогава допълнителни документи към него ще бъдат анексите, които са неразделна част от документацията по една сделка. Едно от тези приложения може да бъде вид техническа документация. Прочети още

Измерване на шум в жилищни сгради

Какво е шум в жилищни и обществени зони?

Шумът е комбинация от звуци с различна сила и честота. Под шум се разбира всеки неприятен, нежелан звук или съвкупност от звуци, които нарушават тишината, имат дразнещ или патологичен ефект върху човешкото тяло. Прочети още

Шум в работна среда

Какво е шум в работна среда?

Въздействието на шума върху човешкото тяло и средствата за минимизирането му на работното място са обект на разпоредбите и законите за защита на здравето на работещите във вредни и опасни за здравето условия на шум.

Шумът е хаотична комбинация от различни по сила и честота звуци, които могат да въздействат на тялото. Източник на шум е всеки процес, който причинява локална промяна в налягането или механични трептения на твърда, течна или газообразна среда. Прочети още

Импеданс на контура „фаза – защитен проводник”

Какво е контур „фаза – защитен проводник”?

Ако свържете фазовия проводник L и нулевия работен проводник N или защитния проводник PE, тогава се образува верига, наречена цикъл фаза-нула.

Този контур се състои от електрическа верига на трансформатор, фазов проводник L и неутрален проводник N, или електрическа верига на трансформатор, фазов проводник L и защитен проводник PE.

Прочети още

Въвеждане в експлоатация

Какво е въвеждане в експлоатация?

Въвеждането в експлоатация е процедура, която трябва да бъде завършена преди началото на експлоатацията на която и да е сграда. Именно тази документация дава на собственика право да свързва комуникациите: електричество, вода, отопление и канализация. Недвижими имоти, които не са въведени в експлоатация, не могат да бъдат регистрирани като право на собственост: такива жилища не могат да се продават, даряват, наследяват, използват като обезпечение по заем и др.

Прочети още

Измерване фактори работна среда – Банско

Когато се налага измерване на фактори в работната среда в предприятие в Банско, трябва да знаете следните неща. Работодателите първо трябва да са запознати със своите задължения по тази част. Когато познанието по темата не е достатъчно и работодателите усещат тази липсва, следва да се говори със специалисти, които да ги въведат в яснота относно […]

Измерване фактори работна среда – Благоевград

При условие, че ви трябва измерване фактори на работна среда в предприятието ви в Благоевград, следва да се запознаете със следната информация. Тъй като повечето от данните в текста са базирани на Наредби, тук ще ограничим дословното им цитиране и ще акцентираме върху периодичността на изследванията. Измерванията на факторите на работната среда в дадено предприятие […]

Измерване на шум и вибрации

Измерването на шума и вибрациите е значителна процедура, която трябва да се прави на работното място, независимо от това дали на пръв поглед там няма оплаквания. Още повече, че не всеки шум е доловим за човешкото ухо, но организмът усеща неравномерните трептения и звукови вълни, а това крие здравословни рискове. Ето защо, всяко работно място […]

Лаборатория за измерване факторите на работната среда

Факторите на работната среда са тези, които определят доколко едно място е безопасно и подходящо за даден вид работа Те са обект на лабораторно измерване и всеки негативен или позитивен резултат относно един от факторите, влияе на цялостната оценка и след това на определените рамки за здравословен труд и техническите рамки. Лабораторните изследвания се правят […]

Безопасност на труда

Безопасността на труда е най-важният елемент от производствения процес, който засяга директно здравето и живота на всеки работещ. Независимо от това каква работа извършва даден човек, той винаги трябва да спазва мерките за безопасност на работното място; те са му дадени след инструктаж, а мерките за изпълнение са екипна работа. Определението за безопасност на труда […]