Шум в работна среда

Какво е шум в работна среда?

Въздействието на шума върху човешкото тяло и средствата за минимизирането му на работното място са обект на разпоредбите и законите за защита на здравето на работещите във вредни и опасни за здравето условия на шум.

Шумът е хаотична комбинация от различни по сила и честота звуци, които могат да въздействат на тялото. Източник на шум е всеки процес, който причинява локална промяна в налягането или механични трептения на твърда, течна или газообразна среда. Прочети още

Импеданс на контура „фаза – защитен проводник”

Какво е контур „фаза – защитен проводник”?

Ако свържете фазовия проводник L и нулевия работен проводник N или защитния проводник PE, тогава се образува верига, наречена цикъл фаза-нула.

Този контур се състои от електрическа верига на трансформатор, фазов проводник L и неутрален проводник N, или електрическа верига на трансформатор, фазов проводник L и защитен проводник PE.

Прочети още

Въвеждане в експлоатация

Какво е въвеждане в експлоатация?

Въвеждането в експлоатация е процедура, която трябва да бъде завършена преди началото на експлоатацията на която и да е сграда. Именно тази документация дава на собственика право да свързва комуникациите: електричество, вода, отопление и канализация. Недвижими имоти, които не са въведени в експлоатация, не могат да бъдат регистрирани като право на собственост: такива жилища не могат да се продават, даряват, наследяват, използват като обезпечение по заем и др.

Прочети още

Измерване фактори работна среда – Банско

Когато се налага измерване на фактори в работната среда в предприятие в Банско, трябва да знаете следните неща. Работодателите първо трябва да са запознати със своите задължения по тази част. Когато познанието по темата не е достатъчно и работодателите усещат тази липсва, следва да се говори със специалисти, които да ги въведат в яснота относно […]

Измерване фактори работна среда – Благоевград

При условие, че ви трябва измерване фактори на работна среда в предприятието ви в Благоевград, следва да се запознаете със следната информация. Тъй като повечето от данните в текста са базирани на Наредби, тук ще ограничим дословното им цитиране и ще акцентираме върху периодичността на изследванията. Измерванията на факторите на работната среда в дадено предприятие […]

Измерване на шум и вибрации

Измерването на шума и вибрациите е значителна процедура, която трябва да се прави на работното място, независимо от това дали на пръв поглед там няма оплаквания. Още повече, че не всеки шум е доловим за човешкото ухо, но организмът усеща неравномерните трептения и звукови вълни, а това крие здравословни рискове. Ето защо, всяко работно място […]

Лаборатория за измерване факторите на работната среда

Факторите на работната среда са тези, които определят доколко едно място е безопасно и подходящо за даден вид работа Те са обект на лабораторно измерване и всеки негативен или позитивен резултат относно един от факторите, влияе на цялостната оценка и след това на определените рамки за здравословен труд и техническите рамки. Лабораторните изследвания се правят […]

Безопасност на труда

Безопасността на труда е най-важният елемент от производствения процес, който засяга директно здравето и живота на всеки работещ. Независимо от това каква работа извършва даден човек, той винаги трябва да спазва мерките за безопасност на работното място; те са му дадени след инструктаж, а мерките за изпълнение са екипна работа. Определението за безопасност на труда […]

Измерване фактори работна среда – Гоце Делчев

Измерване на осветеност Замерването на осветеността се урежда с Наредба № 49/1976 г. Тя определя нормите за проектиране на изкуствено осветление. Регулярността на замерванията се определя от чл. 381 от Наредба № 16-116/2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането. Тя се извършва най-малко един път в годината. Не по-рядко от веднъж в годината се проверява […]