Техническа спецификация

Какво е техническа спецификация?

Договорните отношения на страните не приключват с изготвянето и подписването на основния договор. В някои случаи напълно и обективно е невъзможно да се изразят всички тънкости и нюанси на предстоящата транзакция в един документ. В такива ситуации законите на страната ни позволяват изготвянето на допълнителни документи.

Ако разглеждаме договора като основен документ, тогава допълнителни документи към него ще бъдат анексите, които са неразделна част от документацията по една сделка. Едно от тези приложения може да бъде вид техническа документация. Прочети още

Измерване на шум в жилищни сгради

Какво е шум в жилищни и обществени зони?

Шумът е комбинация от звуци с различна сила и честота. Под шум се разбира всеки неприятен, нежелан звук или съвкупност от звуци, които нарушават тишината, имат дразнещ или патологичен ефект върху човешкото тяло. Прочети още