Измерване на шум в жилищни сгради

Какво е шум в жилищни и обществени зони?

Шумът е комбинация от звуци с различна сила и честота. Под шум се разбира всеки неприятен, нежелан звук или съвкупност от звуци, които нарушават тишината, имат дразнещ или патологичен ефект върху човешкото тяло.

Шумът засяга не само ухото. Чрез влакната на слуховите нерви шумовото дразнене се предава на централната и вегетативната нервна система и чрез тях засяга вътрешните органи, което води до значителни промени във функционалното състояние на тялото, засяга психическото състояние на човека, причинявайки чувство на безпокойство и раздразнение. Това води до намаляване на работоспособността, предимно умствена, концентрацията на вниманието намалява, броят на грешките се увеличава, развива се умора и се появява нарушение на съня. Ето защо е особено важно предварително да се вземат подходящи мерки за защита от шум.

 

Измерване на шум в жилищни и обществени сгради

Нивото на шум се измерва в децибели (dB) и според приетите стандарти и закони не трябва да надвишава максимум 35 dB през деня (от 7 до 23 часа) и 30 dB през нощта (от 7 до 23 часа). Това е разрешеното ниво на шум в апартаменти и други жилищни помещения.

Допустимото ниво на шум на улицата в града се оценява различно и зависи от това къде се намира изследваната зона. За жилищна зона, болници и зони за отдих границите са определени в същия ред на около 45/35 dB, съответстващи на периода на деня.

За територията на промишлено предприятие нивото на шума е стандартизирано за защита от вредното въздействие на шума и е 70 dB, независимо от времето на деня.

Данните цитират Приложение № 2 на Наредба №6 от 26 юни 2006 г.

Шумът в жилищни и обществени сгради се определя от фирмите, които са акредитирани да извършват целия набор от инструментални изследвания за измерване и оценка на нивата на звуково налягане, вибрации от вентилация и технологично оборудване.

 

Определяне на шума

Нивото на шума е един от най-важните параметри за оценка на качеството на живот в жилищните сгради. Постоянното вредно излагане на шум дразни човек, пречи на здравословния сън и дори може да доведе до загуба на слуха. Така се случва, че ние, хората, не живеем във вакуум и трябва да търпим постоянен шум от различен произход. В този пост ще разгледаме темата за определянето на шума в градските апартаменти.

Можете приблизително да определите нивото на шума в апартамент или друга стая, ако го сравните със звука на домакински уреди, чиито нива на шум са известни и посочени в техническата документация. Но, разбира се, такива данни ще бъдат твърде приблизителни и ще бъдат полезни само, за да се разбере дали си струва да измервате шума в апартамента, като се свържете със специалист. В случай, че искате да подадете жалба от вашите съседи, че вдигат прекалено много шум, можете да го направите. Издаване на протокол се издава от сертифицирано дружество, като има силата на доказателство пред съда и общинската администрация. По-нататъшните действия ще се определят от числата в протоколите, а без протокол е невъзможно да се докаже нещо законно. Нарушителят ще получи препоръки, които ще трябва да спазва.

Със сигурност всеки се е сблъсквал с такъв проблем като меломан, живеещ в съседен апартамент, вечен ремонт от съсед зад стената или шумни компании под прозорците. За да се оцени колко шума в жилищните помещения надвишава допустимите нива, е необходимо правилно да се измери нивото на шума и да се сравни със санитарните стандарти. Съществуват конкретно определени нормативни актове, с които специалистите са запознати. Те обхващат шум на работни места, в жилищни, обществени сгради и в жилищни райони. Тези документи съдържат изчерпателна информация за допустимите нива на шум в жилищни помещения, жилищни зони и работни места в различните часове на денонощието.

За въпроси относно получаване на консултантски услуги относно процедурата за извършване и цената на горепосочените инструментални измервания, може да се свържете с орган за контрол от вид “С”.