Шум в работна среда

Какво е шум в работна среда?

Въздействието на шума върху човешкото тяло и средствата за минимизирането му на работното място са обект на разпоредбите и законите за защита на здравето на работещите във вредни и опасни за здравето условия на шум.

Шумът е хаотична комбинация от различни по сила и честота звуци, които могат да въздействат на тялото. Източник на шум е всеки процес, който причинява локална промяна в налягането или механични трептения на твърда, течна или газообразна среда.

Въздействието му върху човешкия организъм се свързва основно с използването на ново, високопроизводително оборудване, механизация и трудови процеси, включително преминаване към високи скорости при работа на различни машини и агрегати. Източници на шум в този случай могат да бъдат двигатели, помпи, компресори, турбини, пневматични и електрически инструменти, чукове, трошачи, машини, центрофуги, бункери и други инсталации с движещи се части.

Шумът е един от най-често срещаните неблагоприятни физически фактори в околната среда. Например, при стартиране на реактивни двигатели нивото на шума варира от 120 до 140 dB; при занитване и рязане на листова стомана – от 118 до 130 dB; при работа на дървообработващи машини – от 100 до 120 dB, при станове – до 105 dB и т.н.

Когато става дума за въздействието на шума, фокусът обикновено е върху състоянието на органа на слуха, тъй като слуховият анализатор възприема предимно звуковите вибрации и неговото стимулиране е адекватно на въздействието на шума върху тялото.

Някои изследователи обясняват промените, които настъпват в органа на слуха с травматичния ефект на шума върху периферната част на слуховия анализатор на вътрешното ухо. Основният признак на излагане на шум е загуба на слуха, като кохлеарен неврит. Професионалната загуба на слуха обикновено е двустранна.

Защитата от шум трябва да бъде осигурена чрез разработване на шумоустойчиво оборудване, използване на средства и методи за колективна защита, включително строителна и акустична, използване на лични предпазни средства /ЛПС/ и други.

Колективните средства за защита се разделят на средства, които намаляват шума в източника на неговия произход и средства, които намаляват шума чрез разпространението му от източника към защитения обект.

Намаляването на шума в източника се осъществява чрез подобряване на дизайна на машината или чрез промяна на процеса. Методите и средствата за колективна защита в зависимост от начина на изпълнение се разделят на строително-акустични, архитектурно-планировъчни и организационно-технически. Те включват:

  • промяна на посоката на излъчване на шума;
  • рационално планиране на предприятията и производствените мощности;
  • акустично завършване на помещенията;
  • използване на звукоизолация.

В някои случаи стойността на насочеността достига 10-15 dB, което трябва да се има предвид при използване на инсталации с насочено излъчване, като тези инсталации се ориентират така, че максимумът на излъчения шум да бъде насочен в обратна посока от работното място.

Рационалното планиране на предприятията и производствените съоръжения позволява да се намали нивото на шум на работното място чрез увеличаване на разстоянието до източниците на шум.

Лични предпазни средства (ЛПС) се използват, ако не са възможни други начини за осигуряване на допустимото ниво на шум на работното място. Принципът на избор на ЛПС е насочен към защита на най-чувствителния канал на шум върху тялото – човешкото ухо. Използването на ЛПС може да предотврати нарушения не само на органите на слуха, но и на нервната система от действието на прекомерни стимули.

Най-ефективните ЛПС обикновено са във високочестотния диапазон.

ЛПС включва вложки против шум (тапи за уши), слушалки, каски, специални костюми и други.